Zelfmeetkiosk voor vitale functies

Met de Alviscan zelfmeetkiosk kunnen patiënten zelfstandig hun vitale functies meten, voordat zij een afspraak hebben met een arts. Door de instructies op het scherm te volgen kan de patiënt eenvoudig zelf de metingen uitvoeren. De meetresultaten worden automatisch opgeslagen in het elektronisch Patiëntendossier en zijn direct beschikbaar voor zorgverleners.  

Dit bespaart tijd voor de zorgverlener die normaliter de metingen uit moet voeren, voorkomt fouten tijdens het overnemen van de meetwaarden in het EPD en verhoogt het zelfmeter de betrokkenheid en bewustwording van de patiënt.  

 

Zelfmeetkiosk voor vitale functies

Met de Alviscan zelfmeetkiosk kunnen patiënten zelfstandig hun vitale functies meten, voordat zij een afspraak hebben met een arts. De patiënt volgt de instructies op het scherm en kan zelfstandig en foutloos de metingen uitvoeren. De meetresultaten worden automatisch opgeslagen in het elektronisch Patiëntendossier en zijn direct beschikbaar voor zorgverleners. Dit zorgt voor verbeterde dataveiligheid in het proces.

Doordat patiënten zelfstandig de metingen uitvoeren, wordt de werklast van verpleegkundigen verlaagd. Daarnaast hoeven deze metingen niet meer tijdens een consult uitgevoerd te worden, waardoor de wachttijden korter zijn en afspraken minder snel uitlopen.

Procesverbeteringen voor zorginstellingen

 

Een optimale patiënten flow 

Bespaar Tijd

Verminderde werklast voor verpleegkundigen

Verbeterde veiligheid

Verbeterde
data
veiligheid

Personal Assistant

Direct toegang tot resultaten in het EPD

Personal Assistant

Verhoogde betrokkenheid van patiënten

Verminderde werklast

Patiënten kunnen zelfstandig metingen uitvoeren met de Alviscan zelfmeetkiosk. Daarnaast worden de resultaten direct doorgestuurd naar het elektronisch patiëntendossier. Hierdoor kan kostbare tijd van de zorgprofessionals worden bespaard, die op een andere manier voor de patiënt kan worden ingezet.  

Verbeterde dataveiligheid

Meetresultaten worden automatisch opgeslagen in het elektronisch Patiëntendossier, waardoor registratiefouten voorkomen kunnen worden.  

Meetresultaten direct in het elektronisch Patiëntendossier

Dankzij de koppeling met het elektronisch Patiëntendossier hebben zorgprofessionals direct toegang tot de meetresultaten.

Verhoogde patiëntbetrokkenheid 

Patiënten krijgen een actieve rol in hun zorgproces door zelf de metingen uit te voeren. Na afloop van de metingen print de zelfmeetkiosk de resultaten, zodat de patiënt deze kan bekijken en mee naar huis kan nemen Dit levert een positieve bijdrage aan de eigen regie en het zelfinzicht van de patiënt. 

De Alviscan meet zelfstandig de vitale functies met medisch gecertificeerde apparatuur. De volgende functies worden gemeten: de bloeddruk, de saturatie (zuurstof in het bloed), de hartslag, het gewicht en optioneel de lichaamstemperatuur en de lengte. 

Met behulp van de Alviscan kunnen patiënten zelfstandig de bloeddruk, de saturatie, de hartslag, het gewicht, en optioneel de lichaamstemperatuur en de lengte meten. Alle metingen met de Alviscan 

Het gebruik van de zelfmeetkiosk

De zelfmeetkiosk werkt eenvoudig. In vier simpele stappen leggen we je uit hoe de Alviscan werkt.

1. De patiënt meldt zich aan bij de zelfmeetkiosk. Dat kan met een patiëntenpas, dagticket, legitimatiebewijs of verzekeringspas afhankelijk van het land.

2. Een slimme gebruikers-interface leidt de patiënt stap voor stap door het meetproces. De patiënt meet zijn of haar vitale functies door middel van medisch gecertificeerde apparatuur.

3. De gemeten waarden worden automatisch opgeslagen in het elektronisch Patiëntendossier.

4. Zorgprofessionals hebben direct toegang tot de meetgegevens in het elektronisch Patiëntendossier.

 Wat meet de Alviscan?

Wat meet de Alviscan?

De Alviscan meet zelfstandig de vitale functies met medisch gecertificeerde apparatuur. De volgende functies worden gemeten: de bloeddruk, de saturatie (zuurstof in het bloed), de hartslag, het gewicht en optioneel de lichaamstemperatuur en de lengte. 

Bloeddruk

Tijdens de bloeddrukmeting worden de systolische en de diastolische druk automatisch gemeten. Het enige wat de patiënt hoeft te doen is zijn of haar arm in het apparaat te steken en op start te drukken.

Saturatie

De saturatie in het bloed wordt gemeten met een pulsoximeter. Om de meting uit te voeren steekt de patiënt zijn of haar vinger in de sensor. De meting start en eindigt automatisch. De Alviscan zelfmeetkiosk geeft feedback aan de patiënt over de positie van de vinger.

Gebruiksvriendelijke zelfmetingen

 

Gebruiksvriendelijke zelfmetingen

!

“94% van de patiënten zou het een andere patiënt aanraden om de Alviscan te gebruiken.”

*Gebaseerd op onafhankelijk gebruikersonderzoek

Het gebruik van de zelfmeetkiosk

 

1

De patiënt meldt zich aan bij de Alviscan. Afhankelijk van het land kan dat met een patiëntenpas, dagticket, legitimatiebewijs of verzekeringspas.

2

Een slimme gebruikersinterface leidt de patiënt stap voor stap door het meetproces. De patiënt meet zijn of haar vitale functies door middel van medisch gecertificeerde apparatuur.

3

De gemeten gegevens worden automatisch opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier.

4

Zorgprofessionals hebben direct toegang tot de meetgegevens in het Elektronisch Patiëntendossier.

Wilt u de patiëntendoorstroom optimaliseren?

Uw patiënten doorstroom optimaliseren?