Zelfmeetkiosk voor vitale functies

De Alviscan is een zelfmeetkiosk waarmee patiënten hun eigen vitale functies kunnen meten, voordat zij een consult hebben. De meetresultaten worden automatisch opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier en zijn direct beschikbaar voor elke zorgverlener.

Dit vermindert de werklast van verpleegkundigen, terwijl de veiligheid van data en de betrokkenheid van de patiënt worden vergroot. Patiënten ervaren het gebruik van de Alviscan zelfmeetkiosk als eenvoudig en intuïtief.

Zelfmeetkiosk voor vitale functies

De Alviscan is een zelfmeetkiosk waarmee patiënten hun eigen vitale functies kunnen meten. De meetresultaten worden automatisch opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier en zijn direct beschikbaar voor elke zorgverlener. Dit vermindert de werklast van verpleegkundigen, terwijl de veiligheid van data en de betrokkenheid van de patiënt worden vergroot. Het gebruik van
de Alviscan zelfmeetkiosk wordt als eenvoudig en intuïtief ervaren door patiënten.

Procesverbeteringen voor zorginstellingen

 

Voordelen voor zorginstellingen

Bespaar Tijd

Verminderde werklast voor verpleegkundigen

Verbeterde veiligheid

Verbeterde
data
veiligheid

Personal Assistant

Direct toegang tot resultaten in het EPD

Personal Assistant

Verhoogde betrokkenheid van patiënten

Waar voor uw geld

Preventief screenen wordt mogelijk

Verminderde werklast voor verpleegkundigen

Patiënten kunnen zonder hulp hun eigen metingen uitvoeren met de Alviscan zelfmeetkiosk wat de werklast van de verpleegkundigen verlaagd.

Verbeterde dataveiligheid

Meetresultaten worden automatisch opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier, daardoor kunnen resultaten niet meer zoekraken of verkeerd worden ingevoerd

Meetresultaten direct in het Elektronisch Patiëntendossier

Dankzij de verbinding met het Elektronisch Patiëntendossier hebben zorgprofessionals direct toegang tot de meetresultaten.

Meer betrokkenheid bij patiënten

Patiënten krijgen een actieve rol: zij voeren de metingen zelf uit. Dit maakt hen nieuwsgierig naar de resultaten en betrekt hen op een nieuwe en unieke manier.

Preventief screenen wordt mogelijk

Veel voorkomende waarschuwingssignalen, zoals een verhoogde bloeddruk, blijven vaak onopgemerkt omdat ze zelden symptomen vertonen. Met de Alviscan kunnen patiënten, zonder dat het zorgpersoneel tijd kost, hun vitale functies meten en onopgemerkte waarschuwingssignalen zelf opsporen.

Het gebruik van de zelfmeetkiosk

1. De patiënt meldt zich aan bij de zelfmeetkiosk. Dat kan met een patiëntenpas, dagticket, legitimatiebewijs of verzekeringspas afhankelijk van het land.

2. Een slimme gebruikers-interface leidt de patiënt stap voor stap door het meetproces. De patiënt meet zijn of haar vitale functies door middel van medisch gecertificeerde apparatuur.

3. De gemeten vitale waarden worden automatisch opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier.

4. Zorgprofessionals hebben direct toegang tot de meetgegevens in het Elektronisch Patiëntendossier.

Wat meet de Alviscan?

Bloeddruk

Tijdens de bloeddrukmeting worden de systolische en de diastolische druk automatisch gemeten. Het enige wat de patiënt hoeft te doen is zijn arm in het apparaat te steken en op start te drukken.

Saturatie

De saturatie in het bloed wordt gemeten met een pulsoximeter. Om de meting uit te voeren steekt de patiënt zijn of haar vinger in de sensor. De meting start en eindigt automatisch. De Alviscan zelfmeetkiosk geeft feedback aan de patiënt over de positie van de vinger.

Gebruiksvriendelijke zelfmetingen

 

Gebruiksvriendelijke zelfmetingen

!

“94% van de patiënten zou het een andere patiënt aanraden om de Alviscan te gebruiken.”

*Gebaseerd op onafhankelijk gebruikersonderzoek

Het gebruik van de zelfmeetkiosk

 

1

De patiënt meldt zich aan bij de Alviscan. Afhankelijk van het land kan dat met een patiëntenpas, dagticket, legitimatiebewijs of verzekeringspas.

2

Een slimme gebruikersinterface leidt de patiënt stap voor stap door het meetproces. De patiënt meet zijn of haar vitale functies door middel van medisch gecertificeerde apparatuur.

3

De gemeten gegevens worden automatisch opgeslagen in het Elektronisch Patiëntendossier.

4

Zorgprofessionals hebben direct toegang tot de meetgegevens in het Elektronisch Patiëntendossier.

Wilt u uw patiëntendoorstroom optimaliseren?

Uw patiënten doorstroom optimaliseren?